Συντήρηση - Αναβάθμιση - Επιδιόρθωση  Ηλεκτρονικών και φορητών Υπολογιστών Εγκατάσταση Οδηγών και Λογισμικών
Coming Soon..........
Δημουργία και Μοντάζ HD Βίντεο και Μουσικής